Entre 10 e 8 meses antes da voda

Entre 10 e 6 meses antes da voda, recomendamos:

  1. Flores –Identifica as flores que che gustas e comeza a mirar aquelas empresas que se dediquen a facer arranxos florais para vodas e celebracións. Neste momento, debería pedir presupostos.
  2. Lúa de mel – Determina coa túa parella onde queredes ir de Lúa de Mel e comeza a mirar axencias e posibles ofertas para a vosa viaxe especial.
  3. Vestido de noiva – Momento de decidirse e de encargalo.
  4. Permisos – Para a celebración da cerimonia se é preciso (praia, parque, etc.)
  5. Padriños e damas –  É o momento de escoller os padriños e as damas de honra no caso de levalas, neste momento convén avisalos e explicar cal vai ser o seu papel no vosa gran día.
  6. Lista de vodas – Comeza a visitar as tendas e a facer listas daquelas se che gusten. Ten en conta que non tódolos convidados teñen o mesmo poder adquisitivo. Inclúe agasallos de marxe de prezos amplo.
  7. Accesorios.  – Elixe os accesorios para o gran día (veo, luvas, tocado…)