Entre 8 e 6 meses da voda

Entre 8 e 6 da vosa voda, recomendamos:

  1. Primeira proba do vestido – Primeira proba do vestido e dos zapatos, convida a algúen da túa familia ou algunha amiga para que dea a súa opinión.
  2. Damas de Honra e Nenos – Decide a cor dos vestidos tantos das damas (no caso de levalas), coma dos nenos que portan as arras, no caso de necesitalos.
  3. Aneis – Compara estilos e prezos e visitas xoierías na busca dos aneis do enlace. Próbaos e encárgaos.
  4. Florista – Elixe a floristería e acorda a decoración, os temas, as cores, os estilos…
  5. Invitacións – Elixe o deseño, o texto, o tipo de papel… das invitacións de voda. Elixe a imprenta e encárgaas.
  6. Luna de miel – Encarga a Lúa de Mel.